ПОЛІТИКА ПОВЕРНЕННЯ

1. Повернення сплачених коштів у повному обсязі здійснюється на вимогу Слухача за умови, якщо від початку навчання Слухача минуло не більше 7 (семи) календарних днів та Слухач виклав мотивовані причини відмови від курсу письмово.

2. У разі, якщо Слухач не може продовжувати навчання за непередбачуваних обставин, Центр може повернути кошти за вирахуванням вартості годин отриманих Послуг (за повною вартістю, без отриманих знижок).

3. Повернення коштів, передбачених п. 1 та 2. Правил, відбувається лише за умови наявності письмової заяви, документального підтвердження настання непередбачуваних обставин, оригіналу квитанції про сплату послуг та паспорту Слухача чи Замовника послуг.

4. В усіх інших випадках сплачені та не використані кошти Слухача не повертаються та використовуються Центром для виконання статутних завдань.

Made on
Tilda